Kontakt

Stowarzyszenie Form Alternatywnych – Rozdroże
NIP: 885-163-37-32
KRS: 0000385317
BOS BANK: 06 1540 1030 2103 7775 4039 0001
Dzikowiec
57-400
dolnośląskie
Polska
info@rctrial.pl
725268556