Harmonogram

Harmonogram czasowy:

9:00 – 10:00 Otwarcie biura wyścigu, zapisy, rekonesans – zapoznanie się z trasą (przejazd okrążenia modelem rc bądź przejście pieszo), odprawa techniczna – montowanie czipów

10:00 – 10:20 Obowiązkowa odprawa dla zawodników,

10:30 – 11:30 Prolog

12:00 – 14:30 I Etap

14:00 – 15:30 Przerwa techniczna

15:30 – 17:30 II Etap

18:15 Ogłoszenie wyników nieoficjalnych

18:30 Ogłoszenie wyników oficjalnych, dekoracje w poszczególnych klasach, wspólne ognisko